Общи условия

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма "Тасос Комерс" ЕООД със седалище и адрес на управление: град София, бул."Витоша" 175, предоставя стоки на потребители чрез интернет магазина си www.promocia.com. Promocia.com продава стоки само с доказан произход, поема цялостно гаранционно обслужване и замянa при фабричен дефект, съгласно срока и условията посочени в гаранционната карта. Основните характеристики на стоките, които се предлагат, са посочени подробно в страницата за представяне на всеки продукт. Всички посочени цени са валидни само при поръчка през интернет магазина на фирмата. Потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и интернет магазина.
2. РЕГИСТРАЦИЯ Регистрацията на потребител не е задължителна за осъществяване на поръчки на стоки от интернет магазин Promocia.com. Поръчки могат да правят гости и регистрирани потребители. При попълване на регистрационна форма, потребителят е длъжен да предостави точни и пълни данни относно своите имена, валиден адрес за доставка, телефонен номер и e-mail адрес. За издаване на фактура е необходимо попълването на коректни и пълни фирмени данни. С регистрацията си на Promocia.com, потребителят получава свой клиентски профил за идентификация в интернет магазина, в който има възможност да следи хронологията и статуса на своите поръчките, да променя по всяко време данните си, както и всякаква заявена от него информация.
3. СЪГЛАСИЕ С отбелязване на поле „Съгласен съм с Общите условия”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия на Promocia.com и ги приема.
4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ "Тасос Комерс" ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителят се съгласява, че Promocia.com има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на Promocia.com. Promocia.com получава и използва информация от потребителите при тяхната регистрация, включваща лични данни, за да осигури качествено обслужване при приемане и изпълнение на поръчки, за връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми с поръчката, да помага на потребителите при ползването на Promocia.com и предоставяните от интернет магазина продукти, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на Promocia.com, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителят може да поиска по всяко време коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от Promocia.com. Видовете лична информация, които потребителят предоставя, може да включва имена, адрес, телефонен номер, е-mail. Promocia.com гарантира, че въпросните данни на потребителя няма да бъдат използвани за цели, различни от гореописаните. Клиентският профил на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Promocia.com заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя. Promocia.com има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; ако потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица и в други предвидени в закона случаи.
5. ПОРЪЧКИ Поръчки на стоки от Promocia.com се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват всеки работен ден от 10:00 до 19:00 часа. Служител на Promocia.com задължително потвърждава по телефона всяка получена поръчка от Promocia.com. Потребителите се уведомяват чрез e-mail за получаването, потвърждаването и изпращането на всички поръчки от www.Promocia.com. Състоянието на всички поръчки могат да се следят в клиентския профил на всеки потребител. Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден . В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните стоки. Всички посочени цени са валидни само при поръчка през интернет магазина на фирмата. Promocia.com си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.promocia.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Служителят на Promocia.com е задължен да уведоми потребителя за състоянието на поръчката на предоставения телефон за връзка и/или e-mail адрес.
6. ДОСТАВКА Доставката на стоките на Promocia.com се извършва от служител на компанията или служител на куриерската компания, с която "Тасос Комерс" ЕООД е сключила договор. Потребителят получава заявената стока на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителят получава стоката с прикрепена фактура, гаранционна карта и приемно-предавателен протокол. Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума. Срокове за доставка на стоки: - За поръчки за гр. София – поръчките се доставят в рамките на следващия работен ден - За поръчки извън гр. София – доставките се извършват до 24 часа след получаването на потвърждение за поръчката от служител на Promocia.com. Promocia.com се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, служител на Promocia.com е длъжен да уведоми потребителя за това и да посочи нова дата на доставка. Всички стандратни доставки на стоки закупени от нашия сайт се извършват чрез услугите на куриерска фирма, като стойността на доставката се поема от клиента. Стойността на стандартна доставка е 6.90лв. Посочените срокове и условия за доставка на стоки от Promocia.com важат за територията на Република България.
7. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Плащането на продукти, закупени от интернет магазин Promocia.com се извършва чрез наложен платеж (плащане при доставка) - потребителят заплаща дължимата сума при доставка на стоката от куриера, както и транспортните разходи, свързани с нейната доставка.
 
8. ПРОМЯНА И ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА Потребителят има право да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на 1 (един) час в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и на стока от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателният протокол се унищожава. Потребителят има право да се откаже от поръчката си и върне закупената от него стока от интернет магазин www.promocia.com в срок от 7 (седем) работни дни от датата на доставката съгласно чл. 55 от ЗЗП. В този случай, транспортните разходи по връщане на стоката, се поемат от потребителя. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка и документация, във вида, в който е получена по условията на чл.55 от ЗЗП. Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 (тридесет) дневен срок от получаването на стоката чрез наложен платеж. Promocia.com не дължи изплащането на лихви или неустойки върху върнатата в горния срок сума. В случай на връщане на стока и рекламация от страна на потребителя, той е длъжен да се свърже със служител на "Тасос Комерс" ЕООД като да посочи номера на фактурата за покупка на стоката.
9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ При доставката на стоката, потребителят получава гаранционна карта за закупената от него стока, която включва подробна информация за гаранционния срок и сервиза. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупко-продажбата и е съгласно гаранционната карта, придружаваща изделието. Гаранционното обслужване се извършва в сервиза на "Тасос Комерс" ЕООД при представяне на гаранционната карта и касов бон. Транспортните разходи, са за сметка на купувача. Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи: - Когато не се представят гаранционни документи или има несъответствие между посочените данни в гаранционната карта с тези на стоката или гаранционните документи са преправяни. - Когато серийния номер (S/N или IMEI) липсва или е нечетлив или когато етикетът на производителя или гаранционният стикер липсват или са изтрити. - Когато продуктът е експлоатиран неправилно или не по предназначение, в противоречие с инструкциите и гаранционните условия на производителя в гаранционната карта или съпътстващата продукта документация. - Когато стоката е отваряна или разглобявана, правени са неоторизирани опити за ремонт или за промяна на конструкцията или конфигурацията, извършвани са механични или софтуерни интервенции, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, носители на данни, аксесоари. - Повреди, причинени от неправилна или груба: употреба/транпорт/съхранение/монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности или храна, влияние на химически продукти, излагане на влага, изпарения, пряка слънчева светлина или на крайни температурни условия, корозия, окисление, вибрации, лошо охлаждане, използване на неоригинални зарядни устройства и други неоригинални аксесоари, обърнат поляритет на батерии, токови удари, лошо заземяване, природни бедствия и външни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, изгорели WAN-портове на рутери, неизправности в ел. мрежа, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др). и други, които гаранцията не покрива и се отстраняват за сметка на клиента. - При опит за промяна на схемите, при ползване на некачествени и неоригинални консумативи, при нарушен външен вид, при механични повреди по корпуса, матрицата, счупени клавиши на преносими компютри и др. При постъпване на продукта за сервиз се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнен от служител и подписан от клиента. Срок за отстраняване на повредата е 30 дни от датата на приемане на продукта в сервиза. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП. Гаранционните условия важат за територията на Република България.
10. ДРУГИ Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на Promocia.com, е собственост на "Тасос Комерс" ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на Promocia.com, без изричното писмено съгласие на"Тасос Комерс" ЕООД. Достъпът на потребителите до Promocia.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. "Тасос Комерс" ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на Promocia.com. Въпреки, че "Тасос Комерс" ЕООД се стреми да предоставя пълна и точна информация за продуктите и услугите, които предлага чрез интернет магазин www.promocia.com, е възможно да са допуснати печатни грешки, грешки в тяхната стойност (цена), разлики в цветовото представяне на продуктите, техния дизайн и технически характеристики. Ако попаднете на такива грешки, моля да се свържете с нашия екип на [email protected] , за да ги отстраним своевременно. Благодарим предварително! "Тасос Комерс" ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на Promocia.com, предлаганите стоки и техните цени, и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените Общи условия за ползване на Promocia.com се публикуват на Promocia.com и са достъпни за всички потребители.